Organizacije

(kliknite logotip za opis)
Direktor: Karl Cogard
Francoski inštitut v Sloveniji Institut Francais Slovenie Breg 12, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: ifs@institutfrance.si Phone: 01 2000 518

Francoski inštitut

Leta 1967 ustanovljeni Francoski inštitut v Sloveniji je del mreže francoskih kulturnih ustanov v tujini. Njegovo poslanstvo, širjenje francoskega jezika in kulture v Sloveniji, se uresničuje preko sodelovanja z lokalnimi ustanovami.

Predvsem pa je Francoski inštitut v Sloveniji tu za vse Vas, ki želite ohraniti in razvijati pristen stik s francosko kulturo in jezikom.

Direktor: Bíborka Molnár-Gábor
Lisztov inštitut – Madžarski kulturni center Ljubljana Liszt Institute – Hungarian Cultural Center Ljubljana Barvarska steza 8, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: info@lisztovinstitut.si Phone: 0593 37900

Lisztov inštitut – Madžarski kulturni center Ljubljana

Kot tak ima Lisztov inštitut več ciljev, med drugimi skrbi za narodno in kulturno dediščino ter predstavitev le-te najširšim krogom občinstva. Prav tako inštitut skrbi za ohranjanje in razvoj kulturne, izobraževalne in znanstvene diplomacije, širitev prepoznavnosti in znanja madžarskega jezika ter predstavitev raznolikosti madžarske kulture in družbe v Sloveniji. Poleg rednih literarnih in filmskih večerov ter otroškega programa so obiskovalcem na voljo tudi razstave, v naših prostorih prirejamo tudi koncerte, madžarski glasbeniki pa so prav tako redni gostje glasbenih festivalov po Sloveniji.

Naše sodelovanje s slovenskimi partnerji služi tudi vzpostavljanju poklicnih odnosov in širši predstavitvi madžarske kulture in umetnosti.

Lisztov inštitut igra izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju ter doseganju ciljev madžarske kulturne diplomacije. Eden od najpomembnejših ciljev kulturne politike Madžarske je modernizacija ter izboljšanje konkurenčnosti, ki se nanaša tako na kulturo, kot tudi na kulturno infrastrukturo. S poudarkom na raznolikosti madžarske kulture, Lisztov inštitut v Ljubljani, kot eden od v tujini delujočih kulturnih inštitutov, izvaja ter podpira programe, ki v ospredje postavljajo madžarsko moderno in klasično umetnost. Kulturni inštitut si prizadeva za spodbujanje zanimanja ljubljanskega občinstva za nenehno obnavljajočo in hkrati tradicionalno madžarsko kulturo ter spodbuja madžarsko-slovensko sodelovanje. Hkrati je Lisztov inštitut v Ljubljani v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom Madžarske v Ljubljani trudi zapolniti pomembno vlogo v družbenem življenju v Sloveniji živečih Madžarov.

Direktorica: dr. Alix Landgrebe
Goethe-Institut Ljubljana Mirje 12, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: info-ljubljana@goethe.de Phone: 01 300 03 11

Goethe-Institut Ljubljana

Goethe-Institut je registrirano društvo in kulturni institut Zvezne republike Nemčije, ki je dejaven po vsem svetu.

Spodbujamo znanje nemškega jezika v tujini in skrbimo za mednarodno kulturno sodelovanje ter prek informacij o kulturnem, družbenem in političnem življenju posredujemo celovito podobo Nemčije.

Z našo mrežo Goethe-Institutov, Goethe centrov, kulturnih društev, čitalnic ter izpitnih in jezikovnih centrov izpolnjujemo osrednje naloge nemške zunanje politike kulture in izobraževanja. Naši partnerji so javne in zasebne kulturne ustanove, zvezne dežele, društva in dejavniki v gospodarstvu.

Črpamo iz raznovrstnosti naše odprte družbe in nemške kulture, povezujemo izkušnje in predstave naših partnerjev z našim medkulturnim in strokovnim znanjem. V partnerskem dialogu nudimo pomoč vsem, ki se aktivno ukvarjajo z Nemčijo in nemškim jezikom in kulturo. Smo avtonomni in politično nepristranski.

Sprejemamo kulturnopolitične izzive globalizacije in razvijamo inovativne koncepte za bolj humani svet, v katerem naj kulturna raznovrstnost pomeni bogastvo.Goethe-Institut Ljubljana organizira in podpira širok spekter kulturnih prireditev za predstavitev nemške kulture v Sloveniji in se zavzema za dolgoročne projekte medkulturne izmenjave. Naš jezikovni oddelek organizira delavnice in tečaje za učitelje na področju nemščine kot tujega jezika in nudi informacije o obsežnem izpitnem programu Goethe-Instituta. Podpiramo in si prizadevamo za večjezičnost v Sloveniji in za promocijo nemščine kot tujega jezika na javnih in zasebnih šolah ter institucijah.V Nemški čitalnici je za vse, ki se zanimajo za Nemčijo, se želijo učiti ali poučevati nemški jezik, na voljo več kot 5000 enot gradiva.

Goethe-Institut Ljubljana vzpodbuja, organizira in podpira širok spekter kulturnih prireditev za predstavitev kulture iz Nemčije v Sloveniji in razvija v prvi vrsti dolgoročne partnerske projekte medkulturne izmenjave. Naš jezikovni oddelek organizira delavnice in tečaje za učitelje na področju nemščine kot tujega jezika in nudi informacije o obsežnem izpitnem programu Goethe-Instituta. Podpiramo in si prizadevamo za večjezičnost v Sloveniji in za promocijo nemščine kot tujega jezika na javnih in zasebnih šolah ter institucijah.

Kulturni ataše: Stefano Faggioli
Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji Istituto Italiano di Cultura Lubiana Breg 12, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: segreteria.iiclubiana@esteri.it Phone: 01 241 56 46

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, ki je uradno odprl svoja vrata v začetku leta 2001, je urad italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje. Njegov namen je promovirati in širiti italijanski jezik in kulturo v Sloveniji, kar uresničuje z organiziranjem kulturnih dogodkov, ki spodbujajo kroženje idej, umetnosti in znanja.

Direktor: Andreas Pawlitschek, BA Pooblaščeni minister
Avstrijski kulturni forum Ljubljana Österreichisches Kulturforum Laibach Prešernova cesta 23, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: laibach-kf@bmeia.gv.at Phone: 01 479 07 41

Avstrijski kulturni forum

Sosednji državi in članici Evropske unije Slovenija in Avstrija povezuje več stoletja dolga skupna zgodovina in tudi posebno dejstvo, da se na obeh straneh meje govori slovenščina. To je bilo v preteklosti in mestoma tudi v sedanjosti povod za marsikatero napetost v medsosedskih odnosih, a istočasno obe državi povezujejo tesni in raznoliki odnosi na področju kulture. Avstrijski kulturni forum, ki je leta 2001 nasledil leta 1990 ustanovljeni oddelek za kulturo pri Avstrijskem generalnem konzulatu, je dejaven na vseh področjih kulturnega dialoga. Zaradi pomanjkanja lastnih prireditvenih prostorov Avstrijski kulturni forum sodeluje izključno s slovenskimi projektnimi partnerj. To sodelovanje s številnimi partnerji in institucijami nepretrgano in zelo uspešno potekaže več let. Avstrijski kulturni forum pri tem podpira projekte z vseh področjih kulture, zlasti likovne umetnosti, arhitekture, glasbe, plesa, gledališča in književnosti.

Omeniti velja tudi plodno sodelovanje z deželnima vladama avstrijske Koroške in Štajerska ter z oddelkoma za kulturo njunih glavnih mest Celovca in Gradca. Regija posebne simbolične vrednosti je tromeja med Slovenijo, Avstrijo ter Italijo in kot takšna pravzaprav kliče k tristranskemu in večstranskemu sodelovanju na področju kulture in znanosti. Iz tega razloga si Avstrijsko kulturni forum prizadeva tudi za tesno sodelovanje s kulturnimi inštitucijami v Sloveniji, združenih v mreži evropskih kulturnih organizacij EUNIC (European Union National Institutes for Culture)..

Veleposlaništvo Španije v Ljubljani Trnovski pristan 24, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Email: emb.liubliana@maec.es Phone: 01 420 23 30

Veleposlaništvo Španije

Veleposlanik Španije je predstavnik in najvišja oblast Španije v Republiki Sloveniji. Pooblasti ga njegovo veličanstvo kralj preko ustreznih poverilnih pisem, ki jih veleposlanik preda najvišjemu predstavniku oblasti slovenske države. Veleposlanika imenuje Svet ministrov v skladu z načeli zaslug in sposobnosti, strokovne usposobljenosti in izkušenj, z namenom, da predstavlja celotno državno upravo v Sloveniji in je vrhovni vodja osebja veleposlaništva in pisaren, ki delujejo pod okriljem veleposlaništva.

Veleposlaništvo Španije v Ljubljani - in zlasti veleposlanik - opravlja naloge, ki mu jih narekuje veljavna španska zakonodaja, splošno mednarodno pravo in mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Španija. Dotične naloge so predvsem naslednje:

• Predstavništvo Španije v Republiki Sloveniji.

• Zaščita in obramba interesov Španije, španskih državljanov in podjetij v Republiki Sloveniji.

• Obramba stališč in mnenj Španije pred slovenskimi organi.

• Ozaveščanje in informiranje španske vlade o razvoju nacionalnih dogodkov v Republiki Sloveniji in o slovenski zunanji politiki.

• Pogajanja, če bi bila potrebna, v imenu Španije s slovenskimi organi, vključno z morebitnim podpisom dvostranskih sporazumov.

• Sodelovanje pri organizaciji obiskov španskih oblasti v Republiki Sloveniji in slovenskih oblasti v Španiji.

• Spodbujanje prijateljskih odnosov in sodelovanja med Španijo in Republiko Slovenijo pri splošnih zadevah in posebej na gospodarskem, trgovinskem, kulturnem in znanstvenem področju.

Embassy of Ireland
Palača Kapitelj, 1st floor Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
Spletna stran

Phone: +386 1 300 8970

Veleposlaništvo Irske

Veleposlaništvo Irske si prizadeva za promocijo irske kulture v Sloveniji in za krepitev kulturnih vezi med obema državama. Veleposlaništvo podpira vrsto pobud za širjenje irske literature, jezika, umetniških del, glasbe, plesa in kulinarične kulture v širši javnosti v Sloveniji, ter za nadaljnje raziskovanje naravnih povezav in sinergij med našima kulturama.

Embassy of Switzerland in Slovenia Trg republike 3 1000 Ljubljana
Spletna stran

Phone: 01 200 86 40

Veleposlaništvo Švice

Švica in Slovenija sta diplomatske odnose navezali leta 1992, torej eno leto po razglasitvi slovenske samostojnosti. Švica jih je sprva negovala iz Budimpešte, leta 2001 pa je odprla veleposlaništvo tudi v Sloveniji, in sicer na Trgu republike v Ljubljani. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja ga je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar – med drugim tudi učenec Plečnika in Le Corbusiera.

Veleposlaništvo s svojimi aktivnostmi pokriva vsa tematska področja diplomacije in zastopa švicarske interese v politiki, gospodarstvu, znanosti in kulturi. Odnose med obema državama zaznamujejo pestra diplomatska in aktivnost, dobri odnosi med ljudmi in dinamično sodelovanje na področju kulture. Ker sta obe državi alpski, imata veliko skupnih značilnosti in afinitet. Konzularne storitve so bile leta 2011 prenesene na Regionalni konzularni center na Dunaj.