Creative Boost

Creative boost – spletni seminarji

Kulturni in ustvarjalni sektorji so eden ključnih elementov za gradnjo bolj inovativne, povezane in trajnostne družbe. To dejstvo je zadnje čase deležno več političnega priznanja tako na nacionalnih kot na evropski ravni. EU je pred kratkim ponovno potrdila svojo usmeritev v kulturne in ustvarjalne sektorje z najavo iniciative Novi evropski Bauhaus in z razpisom vrednim 150 milijonov evrov za novo skupnost znanja in inovacij (SZI) za področje živahnih evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Slovenski Center za kreativnost se je v okviru širših prizadevanj, nacionalne študije in priporočil politiki za razvoj in podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Sloveniji povezal s slovensko mrežo evropskih kulturnih inštitutov (EUNIC), da bi podprli prizadevanja in postavili kulturne in ustvarjalne sektorje kot medsektorsko prioriteto visoko na seznam strategije razvoja Slovenije ter predstavili učinkovite načine za gradnjo strategij za kulturne in ustvarjalne sektorje na osnovi študij primerov iz različnih delov EU.

V okviru projekta Creative boost, bosta EUNIC mreža v Sloveniji in Center za kreativnost organizirala tri spletne seminarje, ki bodo združili strokovnjake iz Slovenije in držav članic EUNIC-a.

4. marca 2022, med 13h00-15h00 bo spletna delavnica »Učinkovite politike za kulturni in kreativni sektor«. Delavnica se bo osredotočila na integrirane in koherentne pristope, ki kulturni in kreativni sektor povezujejo z drugimi ključnimi sektorskimi področji in zagotavljajo celostno mrežo za razvoj sektorja skozi njegovo celotno vrednostno verigo.

11. marca 2022, med 13h00-15h00 bo spletna delavnica »Kreativni prostor, kreativno mesto, kreativen narod«. Delavnica se bo osredotočila na razvoj učinkovitih skupin in prostorskih strategij za kulturni in kreativni sektor na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter spodbujanje internacionalizacije in prepoznavnosti v tujini.

18. marca 2022, med 13h00-15h00 bo spletna delavnica »Močen in trajnosten kreativni ekosistem«. Delavnica se bo osredotočila na ključne sestavine za konkurenčen, trajnosten in sinergijski kreativni ekosistem, ki poveže kulturni in kreativni sektor, izobraževanje in raziskave, industrijo in podjetništvo, in ki temelji na vzajemnem zaupanju, vključevanju in skupnem ustvarjanju.

Delavnice bosta povezovala Anja Zorko (vodja slovenskega Centra za kreativnost) in Ragnar Siil (vodja Kreativnega laboratorija in nekdanji estonski podsekretar za umetnost).

Povezava do delavnicVabilo

Center za kreativnost, ustanovljen leta 2017, je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike. Deluje v sklopu MAO in skupaj z razpisi Ministrstva za kulturo tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi krepi družbeno in ekonomsko vrednost sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom in drugimi sektorji. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.