Creative Boost

Creative Boost – Spletne delavnice

Kulturni in ustvarjalni sektorji so eden ključnih elementov za gradnjo bolj inovativne, povezane in trajnostne družbe. To dejstvo je zadnje čase deležno več političnega priznanja tako na nacionalnih kot na evropski ravni. EU je pred kratkim ponovno potrdila svojo usmeritev v kulturne in ustvarjalne sektorje z najavo iniciative Novi evropski Bauhaus in z razpisom vrednim 150 milijonov evrov za novo skupnost znanja in inovacij (SZI) za področje živahnih evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

V okviru projekta Creative boost sta mreža evropskih kulturnih inštitutov v Sloveniji EUNIC Sloveniain Center za kreativnost (CzK) organizirala tri spletne seminarje na temo politik, ki spodbujajo kulturno in kreativno industrijo v Evropi. Združilai sta strokovnjake iz Slovenije in držav članic EUNIC-a. Seminarje sta povezovala Anja Zorko, vodja slovenskega Centra za kreativnost in Ragnar Siil, vodja Kreativnega laboratorija (Estonija) in nekdanji estonski podsekretar za umetnost.

Seminarji so potekali v okviru širših prizadevanj, nacionalne študije in priporočil politiki za razvoj in podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Sloveniji slovenskega Centra za kreativnost, da bi skupaj s slovensko mrežo EUNIC podprli prizadevanja in postavili kulturne in ustvarjalne sektorje kot medsektorsko prioriteto visoko na seznam strategije razvoja Slovenije ter predstavili učinkovite načine za gradnjo strategij za kulturne in ustvarjalne sektorje na osnovi študij primerov iz različnih delov EU.

4. marca 2022 je potekala spletna delavnica »Učinkovite politike za kulturni in kreativni sektor«. Delavnica se je osredotočila na integrirane in koherentne pristope, ki kulturni in reativni sektor povezujejo z drugimi ključnimi sektorskimi področji in zagotavljajo celostno mrežo za razvoj sektorja skozi njegovo celotno vrednostno verigo.

11. marca 2022 je potekala spletna delavnica »Kreativni prostor, kreativno mesto, kreativen narod«. Delavnica se je osredotočila na razvoj učinkovitih skupin in prostorskih strategij za kulturni in kreativni sektor na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter spodbujanje internacionalizacije in prepoznavnosti v tujini.

18. marca 2022 je potekala spletna delavnica »Močan in trajnosten kreativni ekosistem«. Delavnica se je osredotočila na ključne sestavine za konkurenčen, trajnosten in sinergijski kreativni ekosistem, ki poveže kulturni in kreativni sektor, izobraževanje in raziskave, industrijo in podjetništvo, in ki temelji na vzajemnem zaupanju, vključevanju in skupnem ustvarjanju.

Za zaključek tega projekta bo mreža EUNIC združila moči z bienalom industrijskega oblikovanja BIO27 in septembra priredila zaključni dogodek.

Delavnica 1: Učinkovite politike za kulturni in kreativni sektor

 • Prof. Pau Rausell Köster, ekonomist in profesor na katedri za uporabno ekonomijo na Univerzi v Valenciji (Španija)
 • Tania Banotti, direktorica programa Creative Ireland (Irska)
 • Paul Owens, ustanovitelj in direktor BOP Consulting (Združeno kraljestvo)
 • Natalija Medica, sekretarka, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RSDelavnica 2: Kreativni prostor, kreativno mesto, kreativen narod

 • Ga. Lucia Seel, članica strokovne komisije EUROPEAN CLUSTER EXPERT GROUP pri Evropski komisiji in direktorica Lucia Seel Intermational Consulting (Avstrija)
 • G. Jan Boelen, umetniški direktor Ateljeja LUMA, eksperimentalnega laboratorija za oblikovanje v okviru kompleksa LUMA Arles v Arlesu (Francija)
 • G. Michel Pernet, ustanovitelj in predsednik Creative Industries Switzerland (Švica)
 • G. Balazs Weyerm, oseba za stike za Veszprém, Unescovo mesto glasbe (Madžarska)
 • G. Gorazd Jenko, sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, koordinacijska enota za pametno specializacijoDelavnica 3: Močan in trajnosten kreativni ekosistem

 • Bernd Fesel, direktor Evropske kreativne poslovne mreže in ustanovitelj podjetja CE_creative economy (Nemčija)
 • prof. Pier Luigi Sacco, vodja beneške pisarne Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in profesor na Univerzi IULM v Milanu (Italija)
 • Barbara Koželj Podlogar, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo RS