Epidemija COVID 19 je imela in še vedno ima uničujoč učinek na kulturo ter predvsem na delovanje mednarodnih kulturnih odnosov. Aktivnosti in sodelovanja po celem svetu so odpovedana ali preložena, številna kulturna prizorišča so bila primorana zapreti svoja vrata, zaradi nenadne prekinitve kulturnih dejavnosti pa so močno prizadeti umetniki in organizacije.

Treba se je zavedati, da bo krizo mogoče odpraviti in da bo svetovni kulturni sektor okreval le, če se bodo ljudje lahko med seboj srečevali in sodelovali. Zatorej, prilagoditi moramo svoj način dela ter v digitalnem svetu poiskati nove, hibridne načine, za obdobje trajanja krize.

Poleg rečenega, igrajo kulturni odnosi pomembno vlogo pri okrevanju svetovnega gospodarstva, saj jih vodijo kulturna ustvarjalnost, inovativnost in dostop do znanja. Kulturne in ustvarjalne industrije predstavljajo približno 3% svetovnega BDP in 30 milijonov delovnih mest. Ustvarjanje kulturnih dobrin in ukvarjanje s kulturo ustvarjata veliko delovnih mest - delovnih mest, ki prinašajo vrednost, empatijo, mir in občutek pripadnosti skupnostim.

Poleg vsega, lahko kulturni odnosi pripomorejo k temu, da tudi v teh razmerah ostanemo povezani, vzdržljivi in v dobri formi. Kulturni odnosi krepijo idejo skupne Evrope in povečujejo njeno samorefleksijo v smeri skupne zavesti, ter skupnih vrednot.

Poleg tega ima lahko kultura ključno vlogo po končani trenutni krizi. Ker se je kultura izkazala kot bistvena pri ohranjanju naše družbe v kriznih trenutkih, je treba kulturo zaščititi pred krčenjem proračuna v času po krizi, poleg tega pa bi bilo potrebno proračun EU za kulturo bistveno povečati.

Za vzpostavitve miru je potrebno s pomočjo kulture vzpostaviti stike z ljudmi iz celega sveta. Nenazadnje, ne pozabimo - kultura v naša življena prinaša navdih, tolažbo in upanje!

Zadnji dogodki

Vsi dogodki

O projektu EUNIC

EUNIC – European Union National Institutes for Culture - je mreža evropskih organizacij, ki delujejo na področju kulture. Skupaj s partnerji omogočamo evropsko sodelovanje na področju kulture v več kot 90 državah sveta z omrežjem več kot 120 grozdov, kjer črpamo iz bogatih izkušenj naših članov iz vseh držav članic EU ter povezanih držav.

EUNIC zagovarja pomembno vlogo kulture v mednarodnih odnosih in je strateški partner EU, dejavno vključen v nadaljnjo opredelitev evropske kulturne politike. EUNIC je platforma za izmenjavo znanja in za krepitev zmogljivosti med svojimi člani in partnerji.

EUNIC si s kulturo prizadeva vzpostaviti zaupanje in razumevanje med prebivalci Evrope in širšega sveta. Prizadevamo si za kulturo kot pomemben del mednarodnih odnosov.

https://www.eunicglobal.eu/news